KONTAKT I DOJAZD

Galeria Gryf

ul. Wiosenna 32
70-807 Szczecin
91 441 71 07
91 441 70 57

Hipermarket Carrefour
91 44 17 000

Godziny otwarcia:

Galeria Handlowa:

poniedziałek - sobota 09:00 - 21:00
niedziela 10:00 - 20:00

Galeria zamkniętaNastępne otwarcie - piątek (30 października 2020) od 09:00 do 21:00

 

Hipermarket Carrefour

poniedziałek - sobota 06:30 - 22:00

Hipermarket zamkniętyNastępne otwarcie - piątek (30 października 2020) od 06:30 do 22:00

Stacja paliw:

poniedziałek - czwartek 07:00 - 22:00
piątek - sobota 07:00 - 23:00
niedziela 09:00 - 21:00

Stacja zamkniętaNastępne otwarcie - piątek (30 października 2020) od 07:00 do 23:00

Dojazd

KOMUNIKACJA MIEJSKA
autobusy miejskie linii nr:
54, 65, 66, 71, 73, 77, 79,
531, 534, 706, 710, B, D, G

ZNAJDŹ DOJAZD:

Bezpłatny parking
Parking dla niepełnosprawnych
Pokój rodzica
Stacja paliw

Formularz kontaktowy »

Carrefour Form 2
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie – podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności danych do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie;
  • ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na umożliwieniu administratorowi ustalenie, dochodzenie o obronę roszczeń.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym zarządzającym stronami internetowymi, podmiotom prowadzącym usługi w zakresie obsługi klienta, a w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na zgłoszenie pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu: udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie a także ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 10. Podanie danych jest wymagane przez administratora w celu przyjęcia i udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości przyjęcia i udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.